UGI Corp. (UGI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Należności w tys. USD 1 278 000 2 046 000 746 000 655 300 765 900
Rotacja należności 7,91 7,28 8,79 11,17 9,99

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $10 106 000K ÷ $1 278 000K
= 7,91


Analiza porównawcza

2022