UGI Corp. (UGI)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 928 000 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400
Należności w tys. USD 947 000 1 278 000 1 023 000 746 000 655 300
Rotacja należności 9,43 7,91 7,28 8,79 11,17

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $8 928 000K ÷ $947 000K
= 9,43


Analiza porównawcza

2023