UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 483 000 12 678 000 5 981 000 5 779 900 4 146 500
Kapitał własny w tys. USD 6 066 000 11 044 000 4 128 000 3 817 500 3 681 400
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,52 0,53 0,59 0,60 0,53

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $6 483 000K ÷ ($6 483 000K + $6 066 000K)
= 0,52


Analiza porównawcza

2022