UGI Corp. (UGI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 973 000 2 614 000 3 149 000 4 323 100 4 074 900
Zapasy w tys. USD 665 000 469 000 241 000 229 900 318 200
Rotacja zapasów 8,98 5,57 13,07 18,80 12,81

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 973 000K ÷ $665 000K
= 8,98


Analiza porównawcza

2022