UGI Corp. (UGI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 228 000 3 149 000 4 323 100 4 074 900 2 837 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 674 000 475 000 438 800 561 800 439 600
Rotacja zobowiązań 3,12 6,63 9,85 7,25 6,45

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 228 000K ÷ $1 674 000K
= 3,12


Analiza porównawcza

2021