UGI Corp. (UGI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 937 000 5 973 000 2 614 000 3 149 000 4 323 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 613 000 891 000 837 000 475 000 438 800
Rotacja zobowiązań 11,32 6,70 3,12 6,63 9,85

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 937 000K ÷ $613 000K
= 11,32


Analiza porównawcza

2023