UGI Corp. (UGI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 5 973 000 4 933 000 4 088 000 3 892 000 5 228 000 3 099 200 2 999 800 2 974 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 891 000 843 000 915 000 973 000 1 674 000 579 000 627 000 637 000
Rotacja zobowiązań 6,70 5,85 4,47 4,00 3,12 5,35 4,78 4,67

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 973 000K ÷ $891 000K
= 6,70


Analiza porównawcza

2022/Q4