UGI Corp. (UGI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 894 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200 6 120 700
Working capital w tys. USD 1 946 000 -212 000 -460 700 156 000 7 400
Rotacja kapitału pracującego 7,65 49,05 827,12

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $14 894 000K ÷ $1 946 000K
= 7,65


Analiza porównawcza

2021