UGI Corp. (UGI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200
Working capital w tys. USD 1 358 000 973 000 -212 000 -460 700 156 000
Rotacja kapitału pracującego 7,44 7,65 49,05

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $10 106 000K ÷ $1 358 000K
= 7,44


Analiza porównawcza

2022