UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 543 000 6 483 000 6 339 000 5 981 000 5 779 900
Aktywa razem w tys. USD 15 401 000 17 575 000 16 723 000 13 985 000 13 346 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,42 0,37 0,38 0,43 0,43

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 543 000K ÷ $15 401 000K
= 0,42


Analiza porównawcza

2023