UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 483 000 12 678 000 5 981 000 5 779 900 4 146 500
Aktywa razem w tys. USD 17 575 000 33 446 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,37 0,38 0,43 0,43 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 483 000K ÷ $17 575 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022