UGI Corp. (UGI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 802 000 3 509 000 4 154 000 3 431 000 6 540 000 2 377 000 2 384 000 2 180 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 444 000 2 068 000 2 499 000 2 581 000 4 594 000 1 701 000 1 892 000 2 097 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,56 1,70 1,66 1,33 1,42 1,40 1,26 1,04

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 802 000K ÷ $2 444 000K
= 1,56


Analiza porównawcza

2022/Q4