TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 522 604 350 810 521 514 510 207 1 987 950 4 050 360 1 656 870 1 443 750
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 671 507 720 298 695 502 720 383 1 336 520 194 493 167 244 161 101
Należności w tys. USD 10 240 100 9 056 120 8 884 430 9 835 010 18 858 000 2 491 790 2 730 380 2 643 050
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 428 700 15 930 900 14 659 700 15 207 000 28 466 900 4 007 390 4 270 330 3 968 310
Wskaźnik płynności szybkiej 0,70 0,64 0,69 0,73 0,78 1,68 1,07 1,07

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($522 604K + $671 507K + $10 240 100K) ÷ $16 428 700K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022/Q4