Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(30 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(1 lip 2023)
2023/Q2
(1 kwi 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(2 lip 2022)
2022/Q2
(2 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 400 31 900 27 400 25 000 25 600 86 800 27 800 17 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 213 800 181 400 178 800 231 900 257 500 172 800 200 800 208 600
Należności w tys. USD 287 600 304 200 1 159 900 1 457 900 490 300 378 800 952 500 1 434 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 764 100 773 700 1 329 100 1 372 500 931 700 963 900 1 071 900 1 470 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,67 1,03 1,25 0,83 0,66 1,10 1,13

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 400K + $213 800K + $287 600K) ÷ $764 100K
= 0,67