Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 4 296 800 4 800 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500
Kapitał własny w tys. USD 147 700 1 013 300 697 200 718 700 354 600
Wskaźnik dźwigni finansowej 29,09 4,74 4,85 4,21 8,61

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $4 296 800K ÷ $147 700K
= 29,09