Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 987 400 1 363 000 1 025 500 885 100 972 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Marża zysku ze sprzedaży brutto 30,33% 32,99% 32,49% 33,23% 36,81%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 987 400K ÷ $9 850 000K
= 30,33%