Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Working capital w tys. USD 1 767 200 266 200 421 200 273 000 337 200
Rotacja kapitału pracującego 5,57 15,52 7,49 9,76 7,84

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $9 850 000K ÷ $1 767 200K
= 5,57