Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 473 400 1 455 100 1 523 500 1 883 800 1 258 000
Aktywa razem w tys. USD 9 600 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,47 0,43 0,50 0,62 0,46

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 473 400K ÷ $9 600 000K
= 0,47