Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 826 200 2 236 700 1 455 100 1 523 500 1 883 800
Aktywa razem w tys. USD 4 296 800 4 800 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,66 0,47 0,43 0,50 0,62

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 826 200K ÷ $4 296 800K
= 0,66