Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 900 86 800 244 100 16 600 18 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 181 400 172 800 169 900 81 000 59 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 773 700 963 900 1 140 400 950 400 620 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,27 0,36 0,10 0,13

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 900K + $181 400K) ÷ $773 700K
= 0,28