Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 924 100 4 925 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400
Aktywa razem w tys. USD 4 296 800 4 800 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500
Rotacja aktywów razem 0,91 1,03 1,22 1,04 0,87

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 924 100K ÷ $4 296 800K
= 0,91