Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Aktywa razem w tys. USD 9 600 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000
Rotacja aktywów razem 1,03 1,22 1,04 0,87 0,96

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 850 000K ÷ $9 600 000K
= 1,03