Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 500 400 605 200 424 200 345 000 392 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Marża zysku operacyjnego 15,23% 14,65% 13,44% 12,95% 14,86%

2021 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 500 400K ÷ $9 850 000K
= 15,23%