Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 557 400 2 826 200 2 236 700 1 455 100 1 523 500
Kapitał własny w tys. USD -267 300 147 700 1 013 300 697 200 718 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 1,12 0,95 0,69 0,68 0,68

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 557 400K ÷ ($2 557 400K + $-267 300K)
= 1,12