Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 826 200 4 473 400 1 455 100 1 523 500 1 883 800
Kapitał własny w tys. USD 147 700 2 026 600 697 200 718 700 354 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,95 0,69 0,68 0,68 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 826 200K ÷ ($2 826 200K + $147 700K)
= 0,95