Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 708 300 2 891 100 3 431 300 2 768 600 2 130 500
Zapasy w tys. USD 880 300 1 343 500 1 126 600 621 900 540 300
Rotacja zapasów 3,08 2,15 3,05 4,45 3,94

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 708 300K ÷ $880 300K
= 3,08