Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 862 600 2 768 600 2 130 500 1 778 300 1 669 500
Zapasy w tys. USD 2 253 200 621 900 540 300 481 400 407 500
Rotacja zapasów 3,05 4,45 3,94 3,69 4,10

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $6 862 600K ÷ $2 253 200K
= 3,05