Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 891 100 3 431 300 2 768 600 2 130 500 1 778 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 422 600 609 400 391 000 214 200 150 500
Rotacja zobowiązań 6,84 5,63 7,08 9,95 11,82

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 891 100K ÷ $422 600K
= 6,84