Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk brutto w tys. USD -453 300 -558 100 677 100 510 600 581 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 551 300 3 924 100 4 925 000 4 131 600 3 156 000
Marża zysku brutto -12,76% -14,22% 13,75% 12,36% 18,43%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-453 300K ÷ $3 551 300K
= -12,76%