Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk brutto w tys. USD 1 354 200 510 600 581 600 115 700 314 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Marża zysku brutto 13,75% 12,36% 18,43% 4,34% 11,92%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 354 200K ÷ $9 850 000K
= 13,75%