Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 048 000 1 216 600 1 041 700 885 700 881 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 280 800 950 400 620 500 612 700 544 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,77 1,28 1,68 1,45 1,62

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 048 000K ÷ $2 280 800K
= 1,77