Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 397 800 1 981 900 2 024 000 1 216 600 1 041 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 773 700 963 900 1 140 400 950 400 620 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,81 2,06 1,77 1,28 1,68

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 397 800K ÷ $773 700K
= 1,81