Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 473 400 1 455 100 1 523 500 1 883 800 1 258 000
Kapitał własny w tys. USD 2 026 600 697 200 718 700 354 600 648 800
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,21 2,09 2,12 5,31 1,94

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $4 473 400K ÷ $2 026 600K
= 2,21