Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 025 000 387 400 460 700 63 700 218 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Marża zysku netto 10,41% 9,38% 14,60% 2,39% 8,26%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 025 000K ÷ $9 850 000K
= 10,41%