Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 551 300 3 924 100 4 925 000 4 131 600 3 156 000
Należności w tys. USD 304 200 378 800 483 400 497 100 423 600
Rotacja należności 11,67 10,36 10,19 8,31 7,45

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 551 300K ÷ $304 200K
= 11,67