Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Należności w tys. USD 966 800 497 100 423 600 310 500 286 600
Rotacja należności 10,19 8,31 7,45 8,58 9,22

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $9 850 000K ÷ $966 800K
= 10,19