Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 924 100 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400
Property, plant and equipment w tys. USD 606 000 1 244 400 560 000 546 000 530 800
Rotacja aktywów trwałych 6,48 7,92 7,38 5,78 5,02

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 924 100K ÷ $606 000K
= 6,48