Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

ROA

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 025 000 387 400 460 700 63 700 218 300
Aktywa razem w tys. USD 9 600 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000
ROA 10,68% 11,46% 15,21% 2,09% 7,95%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 025 000K ÷ $9 600 000K
= 10,68%