Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Cykl zapasów dni 119,84 81,99 92,56 98,81 89,09
Cykl należności dni 35,83 43,92 48,99 42,55 39,59
Cykl zobowiązań dni 64,82 51,55 36,70 30,89 33,47
Cykl konwersji gotówki dni 90,84 74,36 104,86 110,47 95,21

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 119,84 + 35,83 – 64,82
= 90,84