Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
EBIT w tys. USD 1 529 200 605 200 427 500 352 700 397 500
Koszty odsetek netto w tys. USD 157 800 79 600 101 800 86 400 76 100
Wskaźnik pokrycia odsetek 9,69 7,60 4,20 4,08 5,22

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 529 200K ÷ $157 800K
= 9,69