Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 900 86 800 244 100 16 600 18 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 181 400 172 800 169 900 81 000 59 000
Należności w tys. USD 304 200 378 800 483 400 497 100 423 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 773 700 963 900 1 140 400 950 400 620 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,66 0,79 0,63 0,81

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 900K + $181 400K + $304 200K) ÷ $773 700K
= 0,67