Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 488 200 16 600 18 800 33 900 120 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 339 800 81 000 59 000 59 900 67 100
Należności w tys. USD 966 800 497 100 423 600 310 500 286 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 280 800 950 400 620 500 612 700 544 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,79 0,63 0,81 0,66 0,87

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($488 200K + $339 800K + $966 800K) ÷ $2 280 800K
= 0,79