Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(2 lip 2022)
2022/Q2
(2 kwi 2022)
2022/Q1
(1 sty 2022)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(3 lip 2021)
2021/Q2
(3 kwi 2021)
2021/Q1
(2 sty 2021)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 27 800 17 100 16 400 488 200 58 300 14 400 21 500 16 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 200 800 208 600 203 800 339 800 146 900 132 000 92 000 81 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 071 900 1 470 300 915 200 2 280 800 1 036 800 1 347 500 1 054 500 950 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,15 0,24 0,36 0,20 0,11 0,11 0,10

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($27 800K + $200 800K) ÷ $1 071 900K
= 0,21