CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(28 sty 2023)
2022/Q4
(29 paź 2022)
2022/Q3
(30 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(29 sty 2022)
2021/Q4
(30 paź 2021)
2021/Q3
(31 lip 2021)
2021/Q2
(1 maj 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 154 970 1 148 340 1 181 510 1 549 420 1 579 000 1 604 030 1 412 450 1 354 790
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 201 569 189 988 205 383 208 363 320 308 205 891 304 246 303 516
Należności w tys. USD 1 227 940 1 100 840 974 810 933 877 807 198 1 004 720 897 266 734 914
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 018 210 1 040 580 915 342 868 758 760 328 909 030 827 091 782 676
Wskaźnik płynności szybkiej 2,54 2,34 2,58 3,10 3,56 3,10 3,16 3,06

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 154 970K + $201 569K + $1 227 940K) ÷ $1 018 210K
= 2,54


Analiza porównawcza

2023/Q1