CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja zapasów 2,19 5,07 5,46 5,88 6,77
Rotacja należności 3,30 3,60 4,27 4,74 3,81
Rotacja zobowiązań 4,02 5,33 6,44 5,89 5,23
Rotacja kapitału pracującego 1,55 1,59 1,91 2,33 2,62

Średnia liczba dni

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 166,75 71,95 66,89 62,04 53,89
Cykl należności dni 110,61 101,29 85,48 76,94 95,88
Cykl zobowiązań dni 90,89 68,47 56,69 62,00 69,85

Długoterminowe

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja aktywów trwałych 13,57 12,71 12,97 12,45 10,59
Rotacja aktywów razem 0,72 0,74 0,84 0,92 0,82