CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 148 340 1 604 030 1 239 290 1 013 980 894 404
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 189 988 205 891 200 260 269 704 172 603
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 040 580 909 030 760 701 845 940 963 003
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,29 1,99 1,89 1,52 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 148 340K + $189 988K) ÷ $1 040 580K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022