CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 575 780 3 385 900 3 188 910 2 611 160 2 381 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 932 021 1 040 580 909 030 760 701 845 940
Wskaźnik płynności bieżącej 3,84 3,25 3,51 3,43 2,82

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 575 780K ÷ $932 021K
= 3,84


Analiza porównawcza

2023