CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 377 810 2 611 160 2 381 800 2 142 600 2 006 310
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 818 060 760 701 845 940 963 003 1 037 740
Wskaźnik płynności bieżącej 3,51 3,43 2,82 2,22 1,93

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 377 810K ÷ $1 818 060K
= 3,51


Analiza porównawcza

2021