CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 208 060 1 239 290 1 013 980 894 404 919 646
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 411 782 200 260 269 704 172 603 185 635
Należności w tys. USD 2 009 440 827 229 752 990 812 844 633 887
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 818 060 760 701 845 940 963 003 1 037 740
Wskaźnik płynności szybkiej 3,10 2,98 2,41 1,95 1,68

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 208 060K + $411 782K + $2 009 440K) ÷ $1 818 060K
= 3,10


Analiza porównawcza

2021