CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 114 300 732 938 737 921 745 690 754 695
Aktywa razem w tys. USD 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,15 0,18 0,19 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 114 300K ÷ $5 069 630K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022