CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 386 550 3 632 660 3 620 680 3 532 160 3 572 130
Working capital w tys. USD 2 643 759 2 345 320 2 279 880 1 850 459 1 535 860
Rotacja kapitału pracującego 1,66 1,55 1,59 1,91 2,33

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 386 550K ÷ $2 643 759K
= 1,66


Analiza porównawcza

2023