CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 632 660 3 620 680 3 532 160 3 572 130 3 094 290
Aktywa razem w tys. USD 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520
Rotacja aktywów razem 0,72 0,74 0,84 0,92 0,82

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 632 660K ÷ $5 069 630K
= 0,72


Analiza porównawcza

2022