CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 241 370 3 532 160 3 572 130 3 094 290 2 801 690
Aktywa razem w tys. USD 9 730 450 4 180 920 3 893 350 3 756 520 3 951 710
Rotacja aktywów razem 0,74 0,84 0,92 0,82 0,71

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 241 370K ÷ $9 730 450K
= 0,74


Analiza porównawcza

2021