CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźniki płynności

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Wskaźnik płynności bieżącej 3,51 3,43 2,82 2,22 1,93
Wskaźnik płynności szybkiej 3,10 2,98 2,41 1,95 1,68
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,99 1,89 1,52 1,11 1,07

Inne mierniki płynności

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Cykl konwersji gotówki 104,76 95,67 76,98 79,92 84,23