CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
EBIT w tys. USD 257 230 527 493 513 647 374 674 253 196
Koszty odsetek netto w tys. USD 36 990 28 786 24 461 23 042 41 546
Wskaźnik pokrycia odsetek 6,95 18,32 21,00 16,26 6,09

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $257 230K ÷ $36 990K
= 6,95


Analiza porównawcza

2022