CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa razem w tys. USD 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520
Kapitał własny w tys. USD 2 712 860 3 020 020 2 509 600 2 172 760 1 929 330
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,87 1,61 1,67 1,79 1,95

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $5 069 630K ÷ $2 712 860K
= 1,87


Analiza porównawcza

2022