CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 507 700 2 072 320 1 898 700 1 879 270 2 030 060
Zapasy w tys. USD 1 050 840 946 730 374 265 344 379 345 049
Rotacja zapasów 2,39 2,19 5,07 5,46 5,88

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 507 700K ÷ $1 050 840K
= 2,39


Analiza porównawcza

2023