CIENA Corp. (CIEN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 114 300 732 938 737 921 745 690 754 695
Kapitał własny w tys. USD 2 712 860 3 020 020 2 509 600 2 172 760 1 929 330
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,41 0,24 0,29 0,34 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 114 300K ÷ $2 712 860K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022