CIENA Corp. (CIEN)

ROA

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 000 390 361 291 253 434 -344 690 1 261 950
Aktywa razem w tys. USD 9 730 450 4 180 920 3 893 350 3 756 520 3 951 710
ROA 10,28% 8,64% 6,51% -9,18% 31,93%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 000 390K ÷ $9 730 450K
= 10,28%


Analiza porównawcza

2021