CIENA Corp. (CIEN)

ROA

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 902 500 196 361 291 253 434 -344 690
Aktywa razem w tys. USD 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520
ROA 3,02% 10,28% 8,64% 6,51% -9,18%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $152 902K ÷ $5 069 630K
= 3,02%


Analiza porównawcza

2022