CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 072 320 1 898 700 1 879 270 2 030 060 1 779 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 516 047 356 176 291 904 344 819 340 582
Rotacja zobowiązań 4,02 5,33 6,44 5,89 5,23

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 072 320K ÷ $516 047K
= 4,02


Analiza porównawcza

2022