CIENA Corp. (CIEN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 257 230 527 493 513 647 374 674 253 196
Aktywa razem w tys. USD 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520
Operacyjny ROA 5,07% 10,84% 12,29% 9,62% 6,74%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $257 230K ÷ $5 069 630K
= 5,07%


Analiza porównawcza

2022