CIENA Corp. (CIEN)

ROE

Obliczenia

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Zysk netto w tys. USD 254 827 152 902 500 196 361 291 253 434
Kapitał własny w tys. USD 2 848 360 2 712 860 3 020 020 2 509 600 2 172 760
ROE 8,95% 5,64% 16,56% 14,40% 11,66%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $254 827K ÷ $2 848 360K
= 8,95%


Analiza porównawcza

2023