CIENA Corp. (CIEN)

ROE

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 902 1 000 390 361 291 253 434 -344 690
Kapitał własny w tys. USD 2 712 860 6 040 040 2 509 600 2 172 760 1 929 330
ROE 5,64% 16,56% 14,40% 11,66% -17,87%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $152 902K ÷ $2 712 860K
= 5,64%


Analiza porównawcza

2022