CIENA Corp. (CIEN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 166,75 71,95 66,89 62,04 53,89
Cykl należności dni 110,61 101,29 85,48 76,94 95,88
Cykl zobowiązań dni 90,89 68,47 56,69 62,00 69,85
Cykl konwersji gotówki dni 186,47 104,76 95,67 76,98 79,92

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 166,75 + 110,61 – 90,89
= 186,47


Analiza porównawcza

2022