CIENA Corp. (CIEN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Cykl zapasów dni 71,95 66,89 62,04 53,89 62,67
Cykl należności dni 101,29 85,48 76,94 95,88 82,58
Cykl zobowiązań dni 68,47 56,69 62,00 69,85 61,02
Cykl konwersji gotówki dni 104,76 95,67 76,98 79,92 84,23

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 71,95 + 101,29 – 68,47
= 104,76


Analiza porównawcza

2021