CIENA Corp. (CIEN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
EBIT w tys. USD 257 230 527 493 513 647 374 674 253 196
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 114 300 732 938 737 921 745 690 754 695
Kapitał własny w tys. USD 2 712 860 3 020 020 2 509 600 2 172 760 1 929 330
Zwrot z kapitału całkowitego 6,72% 14,06% 15,82% 12,84% 9,43%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $257 230K ÷ ($1 114 300K + $2 712 860K)
= 6,72%


Analiza porównawcza

2022